Webb 2.0 – översikt

Benämningen Webb 2.0

Benämningen Webb 2.0 är bara ett försök att (retroaktivt) beskriva vad som började ske efter den så kallade “dotcom-bubble” med webben, synen på den och dess användning av människor.

Dale Dougherty och Tim O’Reilly är två namn som alltid förekommer i samband med den historiska utvecklingen av Webb 2.0. Dale föreslog att det som höll på att utformas sedan början av 2000-talet inte är webbens nedgång, utan snarare ett nytt fenomen i Internets historia och kollapsen av “dotcom-bubble” ska ses snarare som möjligheters era.

Webbsynen började kort sagt ändras från statiska, långsamma och ganska tråkiga webbplatser och webbsidor till dynamiska, snabba och intressanta först och främst till slutanvändare. Det behövdes inte några förkunskaper för att använda de flesta online tjänster, nu när användarna har börjat stå i centrum. Webben har blivit en kommunkationskanal och inte bara informationskanal.

Tre huvudprinciper

 1. Webben är en platform
  Detta innebär att webben inte längre är ett vertyg för några få att nå några andra. Alla kan bli producenter och medskapare av webbens innehåll.
 2. Användarupplevelse är minst lika viktig som innehåll
  Detta innebär att användare och inte bara innehåll är i webbsynens centrum. Att locka användare med användarvänlig och tillgänglig design och layout är ett sätt att visa hänsyn till deras behov och önskemål.
 3. Användning av “kollektiv kunskap” är viktigare än förr
  Detta innebär att alla kan vara delaktiga i skapandet av Internets innehåll. Detta uppenbaras i wikis, sociala nätverk o. dyl.

Viktiga karakteristiska drag

 1. Ökad användarinflytande
 2. Digitalt sociala nätverk
 3. Webbläsare och operativsystem överlappar
  • Chromium och Google Chrome
   Googles Chromium projekt är på väg att överbrygga skillnader mellan webbläsare och operativsystem, så som vi känner till dem. Google Chrome är en webbläsare som utvecklas ständigt och har mycket av operativsystemsfunktioner i sig.
  • Good OS och Cloud
  • Applikationer online (några exempel):
   • PDF Online är en av online tjänster för att konvertera .doc till .pdf och tillbaka samt vilken webbsida som helst till .pdf.
   • Picnik är en av många online tjänster att redigera bilder.
   • Google Docs är en samling tjänster som påminner om MS Word, Excel och Powerpoint som kan användas utan att ladda ner och installera något program till sin dator.

Vilken framtid har webben?

När jag funderar på vilken framtid webben har, tänker jag på två saker samtidigt – utveckling och segregation. Med webben ser jag en stor möjlighet att samarbeta och samverka utan geografiska, lingvistiska, kulturella och andra typer av skillnader. Det kommer att ske en utveckling till att webben kommer att användas av fler och fler personer och många nya olika typer av mashups och konvergerade lösningar kommer att träda fram (Google Wave och Google Voice verkar vara “the next big thing” efter alla Ipods och Iphones.)

Samtidigt ser jag en nedgradering i mänskligt sociala nätverk, då rent mänskligt och oförmedlad och odigital kommunikation börjar bli ett allt sällan inträffande företeelse. Samhället segregeras mellan de som är digitalt socialt aktiva och de som inte är det, pga. okunskap, oinstresse, osv; mellan olika grupper (“företag”) som utesluter andra användare.

Trots att framtiden verkar vara dyster rent mänskligt, tror jag att det kommer att ändras långsiktigt, då folk kommer att inse vikten med att ta med alla grupper och inkompetenta användare in i hela webbens utvecklingsförlopp.

3 Replies to “Webb 2.0 – översikt”

 1. Sjukt nice! Reagerade på att du kallade It-bubblan för "dotcom-bubble" bara 😉 Uttökat kollektiv samarbete på nätet kommer definitivt att öka. Som sagt, det är spännande att se vad framtiden har att erbjuda.

 2. Mycket bra sammanfattning! Jag är dock inte lika orolig för att utsträckningen av ens digitala aktiviteter riskerar att orsaka segregation. Till och med den äldre generationen börjar ta till sig Internet och dess möjligheter, och de flesta idag har åtminstone en del kunskaper i att använda en dator.

 3. Jag erkänner att "en dyster framtid" var kanske ett alltför starkt uttryck. Jag tror ändå att risken finns kvar att den digitala generationen (hur unga de än är) kommer att gå framåt med raskare steg än de ointresserade och okunniga (hur gamla de än är). Den här "digitala klyftan" kommer att bli minde senare. Någon gång i framtiden.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *